mobiele site

Privacy Statement

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van de Europese Unie in werking getreden. DGM Netherlands B.V. verwerkt enkele van uw persoonlijke gegevens. DGM Netherlands B.V. is altijd zorgvuldig omgegaan met uw persoonsgegevens en zal dat onder de AVG blijven doen. 

De verwerking van uw persoonsgegevens door DGM Netherlands B.V. is noodzakelijk voor de uitvoering van uw erkenningsprocedure. Uw persoonsgegevens worden door DGM Netherlands B.V. niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met dit doel.

Uw persoonsgegevens worden door DGM Netherlands B.V. in beginsel niet met andere partijen gedeeld, uitgezonderd:

  • Voor zover DGM Netherlands B.V. daartoe op grond van wet - of regelgeving of een niet voor beroep vatbare rechterlijke uitspraak verplicht is;
  • Met partijen en dienstverleners die nodig zijn om uw erkenningsprocedure uit te voeren, zoals organisaties als International Air Transport Association (IATA) en Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T).

Derden aan wie DGM Netherlands B.V. uw persoonsgegevens verstrekt, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van privacywetgeving. DGM Netherlands B.V. is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt, maakt DGM Netherlands B.V. met deze derde afspraken ter bescherming van uw privacy. 

DGM Netherlands B.V. bewaart uw gegevens gedurende de volgende periode: vanaf de datum waarop u bedrijfsmatig bent/zich heeft ingeschreven voor een cursus bij DGM Netherlands B.V. tot 7 jaar nadat het meest recente certificaat is verlopen.

De gegevens die DGM Netherlands B.V. van u bewaart zijn:

  • Naam
  • Geslacht
  • Geboortedatum en geboorteplaats
  • Examendatum en verloopdatum certificaat/certificaten per cursus
  • Eventueel uw email adres (alleen indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, dit wordt in géén geval gedeeld met derden) met het doel relevante informatie m.b.t. gevaarlijke stoffen regelgeving en updates t.b.v. de IATA DGR manual te sturen.

U heeft het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en hiervan een kopie te vragen, DGM Netherlands B.V. te verzoeken bepaalde persoonsgegevens te rectificeren, te wissen of te beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor vragen en klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot DGM Netherlands B.V. Haar adres is Zandsteen 46, 2132 MR Hoofddorp. U kunt DGM Netherlands B.V. ook bereiken op het volgende e-mailadres: info@dgm.nl.

U kunt desgewenst contact opnemen met de toezichthouder op het gebied van persoonsgegevens: Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374 2509 AJ Den Haag.

DGM Netherlands B.V. behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen.

Contact informatie

DGM Netherlands B.V.
Zandsteen 46
2132 MR  Hoofddorp   Nederland

Kvk: 58182349

BTW Nummer: NL852914015B01

 

Bel ons:
Tel. 023 - 303 3470

CONTACT

Mail ons:
info@dgm.nl

ROUTE

© DGM Netherlands 2021