mobiele site

CONSULTANCY

Consultancy: een hedendaags begrip voor veel uiteenlopende zaken.

Voor DGM houdt het in dat we onze kennis gebruiken én delen om onze klanten te assisteren hun doelen te bereiken en te voldoen aan ieder type regelgeving en - bepaling m.b.t. Gevaarlijke Stoffen (inbegrepen productie, opslag, vervoer en afhandeling).

tank-wagen-vervoer-gevaarlijke-stoffen-adr

DGM biedt een divers consultancy-pakket, zoals: 

 • ADR Veiligheidsadviseur

  Verificatie, rapportage en het adviseren van de bedrijfsleiding m.b.t. ADR vereisten. 

 • (Lucht-) Vracht Beveiligings Adviseur

  Welk beveiligingsniveau is voor u van toepassing? Voldoet uw bedrijf aan locale en internationale eisen?

  Wij helpen u graag om inzicht te verkrijgen in de juiste gedragscodes en procedures, en… om die toe te kunnen passen! 

 • Consult en verificatie m.b.t. gedragscodes en procedures

  Liggen uw gedragscodes en procedures in lijn met de eisen en regelgeving; zijn deze geïmplementeerd en worden ze binnen uw organisatie correct toegepast? 

 • Risico inventarisatie

  SEVESO II, milieu; veiligheidsparameters; restricties....

  Talloze onderwerpen waarmee men in aanraking komt bij de omgang met Gevaarlijke Stoffen. Onze specialisten helpen u graag om het overzicht te behouden. 

 • Een nulmeting

  Dé manier om binnen een zeer kort tijdsbestek opleidingsbehoeften en de aanwezige gevaarlijke stoffen of voorwerpen te inventariseren én om inzicht te verkrijgen in de specifiek op uw bedrijf van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen en voorwerpen. 

 • Andere aan Gevaarlijke Stoffen gerelateerde projecten of onderzoeken  

  Ons wereldwijde netwerk met meer dan 500 experts wereldwijd, biedt u vrijwel onbegrensde assistentie. Aarzelt u daarom vooral niet om contact met ons op te nemen voor nadere informatie.

Contact informatie

DGM Netherlands B.V.
Zandsteen 46
2132 MR  Hoofddorp   Nederland

Kvk: 58182349

BTW Nummer: NL852914015B01

 

Bel ons:
Tel. 023 - 303 3470

CONTACT

Mail ons:
info@dgm.nl

ROUTE

© DGM Netherlands 2021